Zaměstnavatelé obvykle uvádí pouze hrubou mzdu. Má to samozřejmě hned několik důvodů. Tím prvním je, že vyšší částka bude působit lépe, a přiláká více zájemců o danou pozici. Tím druhým, a závažnějším důvodem je fakt, že často ani neví, kolik bude za daného člověka odvádět. Je totiž možné, že se výše odvodů kdykoliv změní. Navíc záleží na mnoha konkrétních faktorech, takže ji není možné přesně znát.

To ovšem neznamená, že by si zaměstnanec nemohl alespoň přibližně spočítat, kolik peněz vlastně dostane. I to je pro něj důležité, neboť právě podle této částky musí plánovat své výdaje. Proto se nabízí otázka, jak vypočítat čistou mzdu.

penize8

Zde máme několik možností. Tou asi nejjednodušší je použití některé z mnoha internetových kalkulaček, které vám po zadání příslušných údajů danou částku vypočítají. Je to jednoduché a často bezplatné.

Pokud ovšem nechceme nebo nemůžeme tuto možnost použít, pak nezbývá, než vzít kalkulačku a vše si spočítat sami. K tomu je ovšem nutné znát procentní výše odvodů ze mzdy, a to jak daně z příjmu, tak sociálního a zdravotního pojištění.

I tyto informace lze samozřejmě najít na internetu, stejně jako formuli, podle které lze čistou mzdu vypočítat. Ovšem zdaleka ne každý je tak zběhlý v matematice, aby tento úkol zvládl. Přeci jen, jsou i pracovníci s pouhým základním vzděláním.

penize11

Je tedy důležité vzít v úvahu své možnosti, a zařídit se podle nich. Proto je zdaleka nejlepší, pokud využijeme již zmíněných internetových kalkulaček. Ty jsou totiž přesnější, než jakýkoliv domácí výpočet, a také podstatně rychlejší.

Navíc k tomu není ani potřeba znát aktuální výše odvodů, neboť ty už jsou zadány v programu. Proto, pokud si chcete čistou mzdu vypočítat, toto je ta nejlepší cesta. Nebo můžete zkrátka a jednoduše počkat, jaká částka se vám objeví na výplatní pásce. Výběr je jen na vás.