NÄ›kteří lidé jedou k moÅ™i vlastnÄ› jen tak polehávat a odpoÄívat. Lze to pochopit. Ti kteří mají svá léta kdy vyhledávali nebezpeÄí již dávno za sebou. Ti už jen zavzpomínají, ale nepodnikají nic, co by jim mohlo pÅ™ivodit nÄ›jaký Å¡ok. StaÄí když si poleží a odpoÄinou si. Zato dobrodružné povahy si mohou užívat u moÅ™e spousty aktivit a nÄ›které z nich provozovat až do tmy. Pro ty klidnÄ›jší je zde plážový volejbal, nebo soutěž o nejhezÄí pískovou sochu. Také stolní tenis Äi Å¡achy se zde jistÄ› dá provozovat, a to klidnÄ› i v noci. OvÅ¡em, chápu, to je pro ty starší, usedlejší. My se můžeme vypravit tÅ™eba na windsurfing, nebo se půjdeme potápÄ›t.

mořská pláž

Pod vodní hladinou na nás Äeká nejedno pÅ™ekvapení a taková nádhera se jen tak nevidí. Tu a tam kolem vás propluje rybka, nebo kus umÄ›lé hmoty. I ta konzerva se zde jistÄ› objeví. Musíte troÅ¡ku dál a tam to zkusit znovu. OstatnÄ›, urÄitÄ› nepůjdete pod hladinu sami, ale s nÄ›kým, kdo to zná. Ten ví pÅ™esnÄ› kam se jít potápÄ›t a milerád vás tam tÅ™eba i dopraví. Pokud nemáte potápÄ›Äský průkaz, nevadí. U každého hotelu je instruktor, který vás to za chvilku nauÄí. A pokud se vám to celé nezdá, tak můžete jen Å¡norchlovat. Je to drobátko podobné, jen o velkou spoustu penÄ›z lacinÄ›jší.  

podmořský svět

Také ono slavné prkno s plachtou dostanete k půjÄení snad na každé pláži. VÄ›tÅ¡inou se vás neptají, zda s tím umíte Äi nikoli. Vám vÅ¡ak staÄí aby vám vysvÄ›tlili základ a už můžete na vodu. SamozÅ™ejmÄ›, že se nÄ›kolikrát ocitnete ve vodÄ›, a to nedobrovolnÄ›, než se to nauÄíte, ale pak již můžete ujíždÄ›t na Å¡iré moÅ™e. Tam si vás pak vyzvednou záchranáři a vás to bude stát pÄ›kný balík. Proto si pamatujte, za bóje zásadnÄ› ne.  

Další vymoženosti jsou tu také a ÄlovÄ›k si je může postupnÄ› vychutnávat vÅ¡echny, má-li na to ovÅ¡em povahu a peníze. Faktem je to, že s tÄ›mito aktivitami si můžete pobyt u moÅ™e hodnÄ› vylepÅ¡it.