Online rádia znÄ›jí hudbou budoucnosti, to je krásná myÅ¡lenka, krásné heslo, co říkáte? Co když ale nemáme náladu na žádné reklamy mezi písniÄkami, co když nechceme poslouchat doprovodné komentáře rádiových moderátorů, které jsou Äasto více ruÅ¡ivé a které Äasto nechceme poslouchat, protože si zkrátka chceme užívat jen a pouze hudbu samotnou, v její Äisté, komentáři nezkažené formÄ›? K takovému úÄelu slouží Youtube písniÄky, kdy si pÅ™esnÄ› navolíte, co chcete poslouchat. Je to absolutní volnost, vaší hudební fantazii se nekladou žádná omezení, žádné hranice, které by neÅ¡ly pokoÅ™it.

Posloucháte nějaké online rádio?

Posloucháte i vy nÄ›jaké dobré online rádio? Máte ale Äasto problémy s jeho nalezením na internetu a pokud chcete zmÄ›nit stanici, musíte hledat zase na novo? U nás vám tohle nehrozí, u nás najdete vÅ¡echny stanice pÅ™ehlednÄ› a pohodlnÄ› na jedné jediné stránce. Na naÅ¡em portálu, který mimoto nabízí také krásné Youtube písniÄky pro vÅ¡echny, kdo nemají náladu na online rádio a hledají jen konkrétní písniÄky od konkrétních interpretů.