Listopadem 1989 začala nová éra. Národohospodářsky plánovaně hospodářství bylo minulostí a chystal se přerod k tržní ekonomice. Nabytá svoboda v osobním životě, bez přítomnosti všudypřítomné STB byla opojná, ale po opojení přichází vystřízlivění. Někteří jedinci si popletli demokracii s anarchií, někteří měli pocit, že když je zrušen § 203, neboli příživnictví, což byla povinnost pracovat pro socialistické zřízení a vládu jedné strany. Kdo nepracoval, byl uvězněn. Některým, nově otevřené možnosti, konečně umožnily začít svobodně podnikat a být konečně pánem nad svým životem a mít možnost vydělávat, podle svých schopností a píle. I začátky podnikání v naši těžce se rodící zemičce, byly tápáním a oddělení zrna od plev chvíli trvalo, kriminalita z podnikatelského prostředí se začala snižovat a schopní začali navazovat na naše tradice v podnikání z První republiky a krátkého období svobody po druhé světové válce, do února 1948.

živnost

Pamětníků moc nebylo a ti, kteří chtěli na podnikání svých předků před 40 lety navázat v rámci restitučních řízení, mnohdy neměli na co, protože výrobní prostředky a výrobní prostory, byly po vládě lidu v takovém stavu, že to nebylo možné. Množství občanů, kteří začínali jako malí živnostníci, se svou nezměrnou pílí vypracovala a způsob podnikání, coby fyzických osob, začalo být na limitu únosnosti. Začaly vznikat první společnosti s ručením omezeným tzv. s.r.o., akciové společnosti, sdružení podnikatelů a další právní útvary, které by posunuly efektivitu podnikání kupředu.

odměna

Tyto časy začátků jsou již minulostí a obchodování právních subjektů jsou zcela běžné, samozřejmostí je také rozvoj trhu se společnostmi a s tím souvisejícími službami. Mezi etablované firmy na trhu, se řadí i naše společnost, jejíž služby využívá řada zákazníků a našim nejlepším vysvědčením a reklamou je, že mnozí se vracejí a vyžadují naše služby opakovaně. Sortiment našich služeb, ceny poplatků za založení sro, kontakty a mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách.

Budeme se těšit na naši spolupráci.