Možná jste se pod vlivem nejrůznÄ›jších médií rozhodli, že se o okolí své nemovitosti postaráte sami, že nevyužijete služeb žádné profesionální firmy, za kterou stojí spousta zkuÅ¡eností, a pro kterou je práce v daném oboru radostí a dokonalým umÄ›ním. SamozÅ™ejmÄ›, že na takové rozhodnutí máte právo a nikdo vám v nÄ›m nemůže bránit. Možná byste ale mÄ›li vÄ›dÄ›t, co vÅ¡e vás v takovém případÄ› Äeká. Tak například taková pokládka dlažby. Tedy nikoliv žulové kostky nebo přírodní kámen, ale ve hÅ™e má být pÄ›kná a kvalitní zámková dlažba.

Spojíte-li se s námi, uděláte nejlépe

Tedy co vÅ¡echno vás Äeká? Musíte se rozhodnout, zda budete plochu používat pouze chůzi nebo i k pojezdu vozidel. Na tom totiž závisí nutná hloubka základů a správný výbÄ›r typu sortimentu, který bude použit. Musíte správnÄ› pÅ™ipravit podloží, podkladní vrstvu nebo vrstvy, poté položit vlastní dlažbu a závÄ›rem nepodcenit ani správné spárování. Věřte tomu, že i když vás svépomocné práce vyjdou možná o nÄ›co levnÄ›ji, budou nároÄné a potrvají vám velmi dlouho, pÅ™iÄemž výsledný vzhled nemusí zdaleka odpovídat vámi vynaložené práci. Co myslíte – nestálo by za to kontaktovat rádi naÅ¡i kompetentní firmu?