Elektromagnetické pole, jeho expozice a neblahý vliv na lidský organismus, není žádným novým fenoménem souÄasné doby. Jenže jeÅ¡tÄ› pÅ™ed příchodem průmyslové revoluce byly jeho zdroje omezeny pouze na ionizující, tedy přírodní elektromagnetické záření, což se na zaÄátku dvacátého století, kdy velmi významnÄ› stoupla poptávka po elektÅ™inÄ›, a v důsledku technologického pokroku, zmÄ›nilo. ÄŒlovÄ›k zaÄal vyrábÄ›t velké množství umÄ›lých zdrojů záření. Důsledkem toho je, že je elektrosmogu (elektromagnetickému neionizaÄnímu záření) a jeho neblahým zdravotním úÄinkům vystavován dennodennÄ›, a to téměř na každém kroku.

Žádejte podrobnější informace

Jak s tímto zjiÅ¡tÄ›ním v rozumné míře naložit? Je jasné, že bez elektrospotÅ™ebiÄů, poÄítaÄů, televizorů, mobilních telefonů… si dne život v podstatÄ› neumíme vůbec pÅ™edstavit. Je tu vÅ¡ak možnost, jak elektrosmog odstínit tak, aby jeho neblahé úÄinky na náš organismus mÄ›ly co nejmenší vliv. Pokud vás zajímá více, navÅ¡tivte naÅ¡e webové stránky a informujte se o Å™eÅ¡ení pomocí BioProtectu.