Zemědělství je centrální složkou našeho přežití. Každý z nás totiž jí pečivo, k tomu nějakou tu zeleninku, peče buchty z výborného ovoce a pije pivo. Když se v nějakém roce nezadaří, každý z nás to pocítí na ceně základních potravin. Každý si rád zanadává.
ovoce na trhu
Jenže dnešní nekalé praktiky tomu částečně přispívají. Zemědělci se starají hlavně o momentální výši zisků namísto zdraví půdy a okolní krajiny. Na pole se několikrát ročně stříkají syntetická hnojiva, pesticidy a herbicidy. Pěstuje se ve velkých monokulturách, které jsou náchylnější k napadání škůdci. Problémy se vyskytují i se zrušením remízků a předělů, které zadržují vodu.  U nás však chybí, a tak každoročně bojujeme s historickým suchem. Všechno se to vrací k nám, když se rozhodujeme pro koupi produktů z konvenčního zemědělství. Naštěstí se na světě nachází i uvědomělí lidé, kteří tohle sledují a snaží se proti tomu bojovat. Je to právě malé, často rodinné nebo komunitní zemědělství.
Pěstováním se snaží pochopit souvislosti mezi zdravím půdy a obranyschopností rostliny proti škůdcům a chorobám. Své produkty mohou poskytovat na trzích nebo formou odběrových bedýnek se sezónní zeleninou. Vzniká tak přímé spojení mezi zemědělci a konzumenty, kteří nekupují anonymní produkty dovážené, kdo ví odkud. Odpadá tak obchodní složka, a i přes uvědomělé a technologicky náročnější pěstování je cena zeleniny srovnatelná s tou konvenční.
spojení komunity
Pokud zrovna sami nemáte bohatě plodící zahrádku, podívejte se v okolí nebo vyhledejte na internetu, zda u vás KPZ funguje. Na začátku sezóny si předplatíte servis, u kterého budete každý týden dostávat čerstvé sezónní ovoce, zeleninu i bylinky. Podpoříte tak zdraví nejen země, ale i své vlastní. Možná se tímto způsobem potkáte s novými druhy zeleniny a naučíte se je zpracovávat. Získáte větší nadhled na sezónní potraviny a cykly země. Pomozte lokálním zdravě smýšlejícím zemědělcům!