Situací může být několik. To, že je elektrospotřebič vadný, většinou zjistíte při jeho zapojení do sítě, stát se může i to, že zjistíte okem viditelné poškozené hned po jeho vybalení. Typů vad i různých mechanických poškození je celá řada, někdy to může být problém již od výrobce, někdy dojde k maléru během přepravy a největší počet reklamací souvisí s obdobím používání.

elektrické obvody

Jak tedy postupovat, jaké povinnosti má prodávající a co jste vy povinni doložit?

V první řadě, každý zakoupený elektrospotřebič bez ohledu na jeho pořizovací cenu či způsob úhrady má minimální dobu záruky v trvání dvou let, za příplatek si můžete záruku prodloužit až na pět roků. První dnem je ten, kdy dojde ke koupi. V případě, že by byl vadný kus vyměněn za nový nebo provedena oprava ve formě výměny některé z částí, pak se prvním dnem považuje tento úkon. Ze strany kupujícího je povinnost předložit čitelný a nepoškozený doklad prokazující koupi elektrospotřebiče.
rozbitý fotoaparát

Pokud je zjištěna závada, která vznikla špatným zacházením nebo jiným neodborným zásahem nebo nesprávným používáním, pak kupující na bezplatnou opravu či výměnu nárok nemá. Rozhodně se obracejte na prodejce či přímo výrobce ihned po té, co objevíte problém.

Pozor si dejte v případě, kdy kupujete zboží za podezřele nižší cenu, zřejmě se může jednat o zboží již jednou vrácené či rozbalené, na toto by vás měl prodávající upozornit, jinak se může stát, že s případnou reklamací pohoříte a případnou opravu si budete muset hradit ze své kapsy.

V prvních šesti měsících dokonce máte možnost zvolit mezi tím, zda budete chtít elektro výrobek opravit nebo mít raději zcela nový. V takovém případě je vše pouze na domluvě obou stran.

Ze zákona je stanovena doba na to, aby prodávající problém vyřešil, která nesmí přesáhnout třicet kalendářních dnů.

Reklamace elektra opravdu žádná věda není a rozhodně se jí nemusíte obávat.

3/5 - (2 votes)