Nejen český národ snadno podlehne reklamním, marketingovým tahům obchodníků. Představa cenového zvýhodnění zamlží soudnost a v nákupním košíku nám tak přistane spousta položek, které vůbec nepotřebujeme. 
O čem slevy vlastně jsou?
Slevou je myšlena výhoda v ceně, která je poskytována od dodavatele odběrateli, prodávajícího zákazníkům. Schopnost toto poskytnout je velmi silným marketingovým nástrojem jak kupující přitáhnout. Prodejci dává příležitost prodat zásoby ležící ve skladu a učinit místo pro nové. Podstata je založena na důvěře, že je nakupováno zboží, které má vyšší hodnotu za nižší cenu. Obecně se tedy věří, že nákupem se slevou je ušetřeno na nákup jiných produktů.
Oblečení ve slevě
Mnohdy si neuvědomíme, že cena za zboží tak nízká není. Obchodník ji nejdříve zvýší a poté je vytvořena ohlašovaná akční cena. Ta může být i úplně totožná, ale kupující to nepostřehne.
Nová směrnice možným řešením
Zmíněná praxe může konečně skončit. Evropský parlament rozhodl schválit směrnici o cenách spotřebitele, která by měla vejít v platnost do dvou let. Směrnice stanoví nutnost podání informací o prvotní ceně u všech oznámeních o snížení ceny. Co se týče potravin, zde to může probíhat odlišným způsobem. Pro zboží podléhající rychlé zkáze lze určit jiné normy.
Uspořené peníze
Česká obchodní inspekce
Prodejcovo počínání u nás kontroluje Česká obchodní inspekce. V tomto případě dohlíží na to, aby sleva byla vypočítávána ze skutečně prodávané ceny za zboží. Určitě by neměla vycházet z doporučených spotřebitelských cen, které uvádí výrobce. V případě, že je cena navýšena na jen několik dní a následně je z ní vytvořena sleva, nejedná se o porušení zákona.
Neustále lze vidět vytváření slev z nejasných, imaginárních částek, za které zboží nebylo vůbec prodáváno. A tento trend má každým rokem rostoucí tendenci. Pokud obchodník není schopen předložit původní cenu, ze které je sleva odvozena, inspekce je oprávněna udělit pokutu.
V nyní aktuálních dnech Black Friday se inspekcí pořádají mimořádné kontroly. Cílem je ověření uváděných slev, zda jsou poskytovány dle zákonných norem. Nejvíce časté jsou případy chybných kalkulací finálních cen zboží, kdy se zákazníkovi účtovala cena vyšší, než prodejce ohlásil.
Jestliže prodávající slevu neodečte u pokladny, nebo je vypočtena částka chybně, je nezbytné požadovat zboží za avizovanou cenu, protože zpětně je velice komplikované dožadovat se vrácení rozdílu.