Jednou ze služeb, kterou zajišťovali zvířata, byla přeprava jak osobní, tak přeprava věcí. Dnes již tuto přepravu nahradili převážně stroje, automobily, autobusy, vlaky. Avšak koňské povozy jsou stále využívány, ať už to je ke slavnostním účelům, jako svatby a různé slavnosti, pobavení lidí a jako turistická atrakce, tak jsou využívány v místech, které jsou pro lidskou techniku špatně přístupné.

voják se psem

Například v lese jsou stále ještě využíváni tažní koně. Těžké stroje se tam nedostanou, nebo tam nemají dostatek prostoru k manipulaci, ale koně ano.

Především jsou služby vozatajů nabízeny ve velkých městech jako atrakce pro turisty, kteří svou zhýčkaností nevědí, co by. Dále jsou služby zvířat lidem využívány po pobavení při závodech a utkáních. Lidé sází na různé zvířecí zápasy, ať už to je běh chrtů, nebo koní. A můžete mi věřit, v těchto sázkách se točí mnoho peněz.
pes mezi dětmi

Služby zvířat jsou také používané, jako léčebné prostředky při různých terapiích pro postižené i zdravé lidi. Například vodící psy, psy služební u policie i armády, v hlídacích agenturách, terapeutické psy a další zvířata, například již dříve zmínění koně, které pomáhají zapojit do činnosti svaly, které by jinak postižený nevyužíval a tak mu pomoci navrátit se k lepšímu životu bez postižení, nebo zjednodušení života asistenčním zvířetem. V některých zemích jsou psy považováni za nečistá zvířata, proto jejich asistenční služby přebírají mini poníci cvičení jako asistenční. I když je lidstvo ve vývoji rychlé, jsou věci, které nahradit zvířecí službu nedokážou, alespoň ne zatím.

A jaký je Váš názor na zvířecí služby, které nám poskytují, vynechám-li tu službu, že nám poskytují potravu? Myslíte, že i v budoucnu budou potřeba asistenční psi, terapeutičtí koně i další zvířata, které člověku slouží a dávají mu nejen svůj život, ale také svou lásku a trpělivost.